Privacy Policy Carpshop24.com

1. Gegevensverantwoordelijke

Carpshop24.com is (eind)verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij verzamelen persoonsgegevens als je gebruik maakt van Carpshop24.com, dan wel wanneer jij je registreert voor Carpshop24.com of onze website bezoekt.

2. Gegevensverwerking

Carpshop24.com verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot consumenten en bezoekers van deze website. Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van de dienst die je gebruikt.

2.1 Gegevens die je aan ons verstrekt

Je verstrekt ons persoonsgegevens wanneer je:
- een bestelling plaatst in onze webshop;
- op een andere manier gegevens met ons deelt; direct of indirect.

Deze gegevens bestaan uit:
- persoonlijke informatie: naam, e-mailadres, postadres, geboortedatum, telefoonnummer,...
- betaalinformatie: factuurgegevens.

2.2 Gegevens die wij verzamelen wanneer je gebruik maakt van de Carpshop24.com betaalmethode

Wanneer je onze betaalmethode gebruikt kunnen we de volgende informatie van je verzamelen:

- orderinformatie zoals productnamen;
- historische informatie zoals bestelhistorie;
- IP adres;
- device IDโ€™s en overige device informatie zoals browser, operating system;
- bron van dataverzameling zoals webbrowser, mobile browser, applicatie;
- geografische informatie.

Ieder bezoek aan de Carpshop24.com omgeving word automatisch geregistreerd. Hierbij verzamelen wij de volgende informatie (hierna โ€œoverige informatieโ€):

- datum en tijd van je bezoek aan Carpshop24.com website;
- website vanaf waar je naar de Carpshop24.com omgeving komt;

Hiervoor maken wij gebruik van cookies.
De informatie die jij met ons deelt, evenals de informatie over je order en je financiรซle informatie, is nodig om de betaalmethode Carpshop 24 aan te bieden. De overige informatie is nodig voor andere doeleinden, die hieronder staan toegelicht.

4. Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd

Carpshop24 verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder gespecificeerd.
Verder kun je zien hoe lang wij bepaalde gegevens bewaren.

5. Gegevensverwerking buiten de EU

Carpshop24.com verwerkt (of stuurt) standaard geen persoonsgegevens buiten de EU. In de situaties dat dit wel nodig is, verzekert Carpshop24.com dat de juiste maatregelen worden getroffen om dezelfde privacy te garanderen als binnen de EU. Een voorbeeld van deze maatregelen is extra contractuele afspraken omtrent vertrouwelijkheid en toepasselijkheid van de Europese wetgeving.

6. Welke rechten heb je?

Inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Carpshop24.com van je heeft.

Correctie: wij zorgen er voor dat de gegevens die Carpshop24.com van je heeft kloppen en actueel zijn. Je kunt ons vragen om informatie te wijzigen of verwijderen, wanneer iets in je gegevens niet klopt.

Verwijdering: je hebt het recht om verwijdering van je gegevens aan te vragen. We hebben niet altijd de mogelijkheid om je gegevens direct te verwijderen in verband met de wettelijke bewaartermijnen of uitvoering van de betaalovereenkomst.

Bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, mocht je van mening zijn dat dit onjuist of onterecht gebeurt. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@Carpshop24.com

Toestemming intrekken: wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Dit kun je doen via onze website, onderin de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@Carpshop24.com

Dataportabiliteit: als je persoonsgegevens automatisch worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, heb je het recht om te vragen om een leesbaar format voor overdracht aan een andere partij.

Klachten: je kunt een klacht aangaande gegevensbescherming indienen via info@Carpshop24.com.

7. Met wie delen we je gegevens?

Carpshop 24 maakt gebruik van professionele marktpartijen die Carpshop 24 faciliteren bij onder meer het sturen van de betaaloverzichten en aanbiedingen. Vragen over deze professionele marktpartijen en over hun wijze van gegevensverwerking kunnen gesteld worden aan Carpshop 24 via info@Carpshop24.com.

Verder kunnen gegevens met de autoriteiten worden gedeeld als dat wettelijk verplicht is. Dit doen we echter alleen als er aangetoond wordt dat dit een verplichting is. Wanneer wij je gegevens delen met de derden die voor ons bijvoorbeeld de facturatie verzorgen, nemen we alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat je gegevens zorgvuldig beveiligd worden bij overdracht aan deze partijen.

Carpshop 24 verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Daarnaast sturen wij je gegevens niet naar derden voor direct marketing, verkoop op afstand, marktonderzoeken, tenzij je hier toestemming voor hebt gegeven.

8. Hoe beveiligt Carpshop 24 jouw gegevens?

Carpshop 24 neemt passende technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, overdracht, vernietiging of andere ongeautoriseerde verwerkingen. De veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, encryptie, gebruik van beveiligde IT-omgevingen, toegangscontrole, training aan personeel dat met je gegevens werkt en de zorgvuldige selectie van derden die persoonsgegevens voor ons gaan verwerken. Daarnaast is toegang tot jouw informatie beperkt tot alleen personeel van Carpshop 24 dat je gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn/haar functie.

9. Andere websites

Onze website kan verwijzen naar andere websites. Carpshop 24 is niet verantwoordelijk voor de privacy statements of inhoud van deze websites. We adviseren je om de privacy statements en algemene voorwaarden van deze websites te lezen voor gebruik.

10. Gebruik van cookies en soortgelijke tracking technologie

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk worden opgeslagen in de browser cache van gebruikers wanneer een website wordt bezocht. Onze website gebruikt cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Wanneer je geen cookies op je computer wilt, kun je het gebruik hiervan blokkeren via je browserinstellingen. Hou er rekening mee dat sommige mogelijkheden op de website alleen werken als je cookies toestaat.

Je kunt ook cookies uit je browsergeschiedenis verwijderen. Door het verwijderen van de cookies op een regelmatige basis, kun je het gebruikersprofiel wat daarmee is opgebouwd veranderen. Het verwijderen van cookies stopt echter niet het verzamelen van de data, het verwijdert slechts het profiel gebaseerd op de eerdere browsegeschiedenis.

11. Wijzigingen Privacy Statement

Carpshop 24 voert constant verbeteringen door op haar website en haar betaalmethode. Om die reden behoudt Carpshop 24 het recht om haar Privacy Statement te wijzigen door de wijzigingen op haar website te vermelden. Wijzigingen kunnen ook worden gemaakt door verandering in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere regelgeving of jurisprudentie hierover. We adviseren de inhoud van het Privacy Statement regelmatig te controleren.

12. Vragen over gegevensbescherming

Op verzoek kun je inzage krijgen in je persoonsgegevens, ze laten wijzigen of verwijderen. Carpshop 24 heeft twee functionarissen gegevensbescherming die elke dag bezig zijn met de bescherming van jouw gegevens. Heb je vragen over het Privacy Statement of de bescherming van persoonsgegevens binnen Carpshop 24? Neem dan contact op met info@Carpshop24.com